Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności naszego Sklepu www.sklep.meex.pl jest zgodna z przepisami wynikającymi z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w skrócie RODO. Formułuje ona zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep prowadzony pod adresem www.sklep.meex.pl przez MEEX-AG Spółka Jawna., ul. Borowcowa k/126, 32-500 Chrzanów. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. MEEX-AG Spółka Jawna. informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą w zakresie przez tą osobę określonym.
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest MEEX-AG Sp. Jawna z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. Borowcowej k/126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718780.
  2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie co najmniej adresu e-mail, loginu i hasła. MEEX-AG Sp. Jawna przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji oznacza, iż Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Regulaminach umieszczonych w serwisie i zobowiązuje się przestrzegać wynikających z Regulaminu obowiązków.
  3. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu w każdej chwili, jak też przysługuje mu uprawnienie do domagania się usunięcia jego wpisów oraz danych.
  4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2.
  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MEEX-AG Sp. Jawna danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MEEX-AG Spółka Jawna zapewnia użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem.

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl